12 april, 2013

Citat från invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel

”Bilden av Norrland är skev. Bilden av Umeå och Västerbotten…