20130115 Blaiserummet

”Kommuners kompetens att tillhandahålla lokaler för näringslivet”


SEMINARIUM: Tisdag 15 januari 2013               LOKAL: BLASIERUMMET

Program  för: ”Kommuners kompetens att tillhandahålla lokaler för näringslivet”