2016

Anmälan är nu stängd.

Invigningen sänds på www.regionvasterbotten.se/direkt 

Har du några frågor kontakta Carina Eriksson carina.eriksson@regionvasterbotten.se