2017

Västerbotten på Grand Hôtel den 24/1 är nu fullbokat och du kan vända dig till Carina Eriksson på e-post: carina.eriksson@regionvasterbotten.se om du har frågor kring arrangemanget och eventuell kölista.