Så utvecklas idéer

Att höja innovationsförmågan kräver uthållighet menar innovationsprofessorn Alf Rehn.
– En av de största myterna om kreativitet är att det på något sätt skulle vara kul, trevligt och lätt.

Region Västerbotten träffar den dynamiske finländaren i en paus under invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel. Här har Alf Rehn nyss hållit ett anförande om ”Inkluderande innovation – hur smarta samhällen hanterar komplexa problem”.

Du pratar om ett paradigmskifte inom innovationskulturen. Vad handlar det om?

– Att bryta mönster och lyssna på de som av olika anledningar inte blir hörda idag, de som vill göra något nytt och annorlunda.

Hur ska man göra det i ett företag eller verksamhet?

– Jag tycker man ska börja med att titta på de interna processerna som har med utvecklingen att göra. Vilka är det som blir inbjudna till innovations-kickoffer? Vilka står med på relevanta mejllistor? Och: hur kan vi få med helt andra människor?

– Jag brukar använda ett begrepp jag själv myntat, ISQ, som står för Input Strangness Quotient. Det vill säga: Hur udda input får du? Vad kan du plocka från oväntade håll? Som till exempel när jag var involverad i ett projekt med stadsplanering och intervjuade en uteliggare för att få hans perspektiv – och verkligen fick insiktsfulla åsikter!

Okej, om det kommit fram en massa bra idéer – hur tar man de vidare och realiserar dem?

– Företag är ofta ganska bra på att identifiera bra idéer när idéerna ligger nära deras befintliga verksamhet som de har kunskap och erfarenhet om. Vad man borde göra är att vika tid och resurser åt riktigt radikala projekt. Sådana som inte handlar om det välkända, utan snarare är experiment som ger företaget färdigheter de annars inte har – och som i förlängningen kan föra företaget närmare nya kundgrupper. Men då måste man ha tålamod, och vara beredd på att det i början inte lönar sig alls.

Alf Rehn drar jämförelsen med att börja med en ny idrott och vilka effekter det ger. Efter fyra gånger på tennisbanan är du fortfarande rätt usel, men har du hållit på i ett halvår så är du både bättre på tennis och upptäcker kanske också att det där ryggonda du drogs med har försvunnit. En oväntad fördel.

Kreativitet och innovation är alltså ett hårt och målmedvetet jobb?

– Verkligen! En av de största myterna om kreativitet är att det på något sätt skulle vara kul, trevligt och lätt. Kreativitet är det svåraste som finns. Det är helt enkelt ett jävla slit, och människor blir kreativa först när de provoceras till det.

Har du själv gjort något kreativt som du är stolt över?

– Skomakarens barn, du vet. Nä då, men jag påstår mig inte vara bättre än andra, faktum är att det bara i min familj finns flera personer som jag tycker är mer kreativa än jag. Jag analyserar och kommenterar ju mest. Men jag är nog ganska bra på att kasta mig ut och testa nya saker som jag inte gjort tidigare. Från att komma från en extremt akademisk miljö tog jag mig an uppgiften att skriva en businessbok som blev en bestseller. Eller att börja skriva kolumner i tidningar vilket jag aldrig hade gjort förut.

– Jag försöker att ta in idéer och input, suga in intryck som förvånar mig. Förr eller senare kan de komma till användning.