Vad blir årets tema 2019?

Varje år har ett unikt tema som öppnas i samband med invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel i januari, och sedan genomsyrar arbete och arrangemang resten av året. 2018 går under temat ”Smart tillväxt” och 2017 handlade om ”Global attraktionskraft”.

Har du tankar kring vad 2019 års tema skulle kunna rikta fokus åt? Välkommen att skicka dina inspel – tillsammans bygger vi 2019!

Senast den 7 juni 2018 vill vi höra dina tankar. Förslag skickas till Carina Eriksson,
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Tack för ditt engagemang!