Västerbotten på Grand Hôtel öppnar för affärsmöjligheter

Om två veckor inleds Västerbotten på Grand Hôtel. Det årliga arrangemanget där Västerbotten under tre veckor intar Grand Hôtel i Stockholm. En viktig plattform för länet, och tre veckor som öppnar upp för nya kontakter, affärsmöjligheter och utveckling. På plats arrangerar över 20 aktörer från Västerbotten olika evenemang. Veckorna invigs den 22 januari med bland andra Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson som huvudtalare.

Mellan den 22 januari till 8 februari tar över 20 olika företag och organisationer från Västerbotten plats i lokalerna på Grand Hôtel. Här anordnas allt från konferenser och möten till seminarier och nätverksträffar. Syftet är att visa på länets utvecklingskraft, bygga kontaktnät och öppna för affärsmöjligheter. Västerbotten på Grand Hôtel arrangeras 2019 för 29:e året i rad.

En plattform för utveckling och tillväxt

Storumans kommun är en aktör som flitigt använder veckorna på Grand som plattform för att knyta nya kontakter och skapa affärsmöjligheter. Under tio års tid har Storumandagen ägt rum i januari varje år, och evenemanget går nu mot sin elfte upplaga.

– Västerbottensdagarna på Grand har utvecklats till en av de viktigaste mötesplatserna mellan Storumans kommun och aktörer som på olika sätt bidrar till utvecklingen i Storumans kommun, menar Tomas Mörtsell (C) Kommunstyrelsens ordförande, Storumans kommun. Vi använder dagarna till att underhålla och utveckla nätverken både mellan kommunen och våra kontakter, men nog så viktigt bidra till en ökad samverkan mellan aktörer verksamma i kommunen. Vi kan se att diskussioner som tagit sin början på Grand, senare har utvecklats till konkreta satsningar, som är en del i de senaste årens utveckling och tillväxt i Storumans kommun.

Mäktig innovationsröst inleder

De tre veckorna invigs den 22 januari. På plats finns då närmare 300 gäster som har en betydande roll för Västerbottens utveckling. I år går Västerbotten på Grand Hôtel under temat Drivkrafter & konkurrenskraft. Ett tema som lyfter styrkan i att engagera och inkludera alla i länet, genom att identifiera och adressera allas drivkrafter – det som får varje individ, företag och organisation att tända till, på alla cylindrar.

En av talarna vid invigningen är Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova och en av Sveriges mäktigaste röster inom innovation.

– Konkurrenskraft handlar idag om att lösa globala samhällsutmaningar. Det kräver innovation i alla led. Vi har kunskapen och teknologin, men klarar vi av att omsätta det i handling? Säger Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova.

Om Västerbotten på Grand Hôtel

Varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor, med start i januari. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter och samverkan på nationell och internationell nivå.

Den 22 januari 2019 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 29:e året, arrangerat av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland.

Ett unikt tema genomsyrar varje år, och 2019 är temat ”Från drivkrafter till konkurrenskraft”.