Årets tema

Temat för Västerbotten på Grand Hôtel 2018 är Smart tillväxt

Region Västerbotten har tillsammans med Skellefteå Kraft beslutata att “Smart tillväxt” blir temat för Västerbotten på Grand Hôtel 2018. Ett tema som syftar på hållbar utveckling och har sina rötter i EU’s tillväxtstrategi 2020.

– Smart specialisering och hållbarhet är två viktiga delar av innovationssystemet där Västerbotten ligger i framkant. Vi vill visa upp länets innovationskraft och därmed öppna upp för nya samarbeten både lokalt, nationellt och internationellt. 2018 blir definitivt ett utvecklingskraftigt år, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

”Smart tillväxt” handlar om ekonomisk och hållbar utveckling som baseras på samverkan, kunskap och innovation – ofta kopplat till tillväxten i små- och medelstora företag. Det är ett centralt begrepp i EUs tillväxtstrategi 2020 – där utvecklingsmedel öronmärkts för spännande samverkansprojekt. Nyckelord är fler smarta, hållbara innovationer, ökad tillväxt och fler växande företag i befintliga branscher – men lika gärna i nya.

– Skellefteå Kraft ser Västerbotten på Grand som en viktig arena för nya kontakter inom och utanför länet. Vi ser oss som en möjliggörare för hållbar tillväxt i Västerbotten med förnybar energi och god infrastruktur, säger Catarina Hägglund, Chef Kommunikation och hållbarhet , Skellefteå Kraft.

I OECD:s territoriella analys av norra Sverige har den smarta tillväxten hamnat i fokus. Västerbotten rekommenderas fortsätta sina satsningar på specialisering och kompetensutveckling inom utvinning av naturresurser och energiproduktion. Man ser också en stor potential i turistnäringen i regionen, där en nationell turismstrategi är ett av svaren på hur branschen ska kunna växa smart och hållbart.

En annan nyckel kommer att vara tillgången till högre och yrkesutbildningar – i hela regionen – och vidare satsningar på utveckling av e-tjänster, med globala ambitioner.

Men för att tillväxten ska bli riktigt smart måste perspektiven vidgas. Samtidigt måste vi tidigt planera för denna tillväxt. För vad händer på en plats – en ort, stad eller region – när etableringarna väl kommer och utvecklingen accelererar? Vilka blir de nya utmaningarna? Vilken infrastruktur krävs av samhället för att det ska kunna växa? Nya skolor, vägar, kollektivtrafik, bostäder och kulturutbud? Hur ska vården anpassas, finns rätt kompetenser och räcker fibern? Hur tar vi höjd för att möta nya kravställningar? Det måste också diskuteras, redan nu.

Det är många bitar som ska falla på plats. Under tre veckor på Grand Hôtel i Stockholm, med start den 23 januari 2018, samlar vi aktörer från Västerbotten, Sverige och världen för att diskutera, förklara och förstå vad smart tillväxt är och kan bli för vår region. Det är både smart och nödvändigt.

Västerbotten på Grand Hôtel invigs den 23 januari och pågår till den 09 februari 2018.