20 januari, 2015

Arbetskraften den trögaste produktionsfaktorn

– Drivkraften i vår utveckling har varit att man begripit att det finns olika saker i olika delar av landet att utnyttja. Det har gjort oss i rika, säger Gunnar Wetterberg.
Sedan 70-talet har mycket förändrats. Kapitalet och varor glider alldeles fritt över gränserna.
Bara en produktionsfaktor är fortfarande lika trög och det är arbetskraften. Vi flyttar bara 1,8 gånger över kommungränsen. Tyskar och fransmän är ännu trögare och biter sig fast i den torva där de är födda.

20 januari, 2015

En pessimist vara lika lycklig som en optimist, men på lite olika sätt

Tillsammans tog Mattias Lundberg och Jan Bylund ledningen utan gemensam grund och bestämde sig för att arbeta tillsammans.
– Men så upptäckte vi att vi hade en gemensam sak och det var vi var lyckliga pessimister. Vi bröt mot sanningen genom att våga säga att vi är både lyckliga och pessimister.

20 januari, 2015

Aida Hadzialic vill föra samtal över gränser om den svenska skolan

Aida Hadzialic beskriver hur Socialdemokraterna och Stefan Löfvén vill förverkliga det svenska löftet att alla ska ha möjlighet till en ljus framtid. Stefan Löfvén förkroppsligar det genom att som fosterbarn med en tung start på livet och numera tack vare den svenska välfärdsmodellen idag är statminister. Det visar att alla har möjlighet till självförverkligande och ge tillbaka till Sveriges utveckling.

20 januari, 2015

Sänkta trösklar som gör det lätt att röra sig över gränser

Anna Kinberg Batra, moderaternas nya och första kvinnliga partiledare har gjort några resor efter valet, men hon har inte hunnit träffa hockeylaget i Skellefteå. Däremot fick hon möjlighet att möta Broströms traktor och maskin.
– Där fick jag en tydlig bild av hur det är att driva företag i glesbygd där det är kallt på vintern och hur viktigt det är och kunna hålla kvar näringslivet.

20 januari, 2015

Sudda gränser för den bästa marknadsföringen

Givetvis kan man slösa tid på sociala medier, men det är också möjligt att använda den sociala tekniken till något positivt.
Däremot tror Niklas Myhr på att sudda gränser som en möjlighet att bli framgångsrik inom flera områden, tillexempel mellan Norrbotten Västerbotten.

20 januari, 2015

​Västerbotten Grand Pris för det gränslösa mötet

Maronga Furaha, Bureå och Ellinor Ädelroth, Lycksele delar på 2015 års Grand Pris under temat Det gränslösa mötet. 

Prisutdelningen ägde rum vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel, tisdag den 20 januari 2015. Maronga Furaha och Ellinor Ädelroth delar på prissumman 30 000 kronor.

20 januari, 2015

Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna

13-14 år gammal bestämde jag mig för att vi alla hade en potential och att olikheter är våra största möjligheter. Jag ställde mig frågan: Milad vad är du där när du dör vad vill du att människor ska komma ihåg dig för. Jag ville bli en ledare, någon som andra människor såg som en förebild. Ledarskap handlar om mod och vitalitet och håller människor i handen.

20 januari, 2015

Låt maten marknadsföra turismen

Pia Djupmark berättar att det var Thore Wretman som för 25 år sedan tog den Västerbottniska maten till Grand Hôtel.
– Från början var det bara maten, men det utvecklade sig snabbt till en kombination av möten mellan människor. Väldigt spännande att börja året med Västerbottensveckorna här på Grand Hôtel

20 januari, 2015

Vilken är den värsta myten om Västerbotten

Camilla Wagner samtalar om att hitta passionen för Västerbotten.
Milad Mohammadi är inte förtjust i ordet attraktion. – Ordet innebär en kortsiktighet att göra något till synes attraktive. En långsiktig kärlek vore ett bättre ord och kommunicerar bättre.

20 januari, 2015

Vikten av nyfikenhet och innovation

– Västerbotten måste säga ja till det som är nytt. Det måste finnas infrastruktur som funkar. Man måste kunna svara snabbt för att finnas med i den globala konkurrensen, säger Elisabeth Thand Ringqvist.