Gamla tågbron över Öreälven. Foto: Ronny Berggren Tallberg

Bildspel