Hållbar kulturdriven tillväxt – vad innebär det?

Vad innebär kulturdriven tillväxt?

– Vi undersöker begreppet under en eftermiddag på Grand Hôtel

Vad är kulturdriven tillväxt? Hur kan den skapas? Vem ska skapa den? För vem är den till? På vilket sätt kan den göras hållbar?

Temat för Västerbottens på Grand Hotel 2014 är Kulturdriven tillväxt och med anledning av detta vill vi från Lucky Star Music ta tillfället i akt och problematisera och undersöka begreppet. Tanken är att detta tillfälle skall vara en mötesplats för olika perspektiv och tankar kring kulturdriven tillväxt. Vi har bjudit in några gäster som kommer att dela med sig om hur de ser på begreppet och sedan kommer vi samtala i grupper kring detta. Målet med eftermiddagen är att vi tillsammans ska komma fram till många nya spännande tankar.

Medverkande talare:

Stina Lindholm – Umeå2014
Mats Söderlund – ordförande KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)
Ewa Wikström – frilansande musiker under namnet Queenfish & Other Tales

Fler talare tillkommer, mer info vid anmälan.

Eftermiddagen anordnas i samband med arrangemanget Västerbotten på Grand Hôtel, läs mer om detta på www.vasterbotten.nu/grand

Företaget Lucky Star Music drivs av musikerna och entreprenörerna Tove Liliequist och Kicki Fagerlund. Läs mer om företaget på www.luckystarmusic.se


Program (pdf)

13:00-13:30 Inledning av Kicki Fagerlund & Tove Liliequist, Lucky Star Music AB

13:30-14:30 Några olika perspektiv på begreppet kulturdriven tillväxt (15 min per talare)

14:30-15:00 Fikapaus

15:00-15:15 Exempel från en kulturskapare, Ewa Wikström

15:15-16:00 Gruppdiskussion/praktiskt arbete

16:00-16:30  Avslutning

 

Praktisk information

Tema: Vad innebär kulturdriven tillväxt?
Datum: 28 januari 2014
Plats: Blaiserummet, Grand Hotel
Tid: 13-16:30
Kostnad: Gratis

Sista anmälningsdag: 23/1.

Anmälan: Föranmälan krävs, först till kvarn. Vi bjuder på fika så ange specialkost/allergier i anmälan. För att anmäla dig mailar du till kicki@luckystarmusic.se

Målgrupp: Bidragsgivare från kultursektorn samt näringsliv, offentliga myndigheter, intresseorganisationer inom kultur,  regionala och kommunala tjänstemän, kulturskapare, företagare, inkubatorer/företagsstödjande instanser samt ideella organisationer

Arrangörer: Lucky Star Music AB