Handelshögskolan stärker hållbar utveckling

Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för företagen och därmed också för oss som handelshögskola. Det är vi som kommer att förse företagen med framtidens kompetens när det gäller det ekonomiska perspektivet. Därför har vi påbörjat en process (ISO-14001) där vi vill integrera hållbarhet i all vår verksamhet för att möta dagens och morgondagens krav på området.

Temat för eftermiddagen med inbjudna alumner är Hållbarhet och vid sidan av vår rektor Lars G Hassel och två av våra forskare som talare kommer vi också att ha förmånen att få lyssna till Helena Helmersson, hållbarhetschef på H&M, och alumn från Handelshögskolan.

Inbjudan har skickats till Handelshögskolans alumner som bor och verkar i Stockholmsområdet.

13.30 Registrering
14.00 Lars G Hassel, rektor, välkommen
14.15 Helena Helmersson, Hållbarhetsschef H&M, ”H&Ms globala ansvar”
15.00 Fika och mingel
15.30 Runar Brännlund, professor ”Nationalekonomi och hållbar utveckling – en fråga om resurshushållning?”
16.00 Johan Jansson, dr ” Företagsekonomi och hållbar utveckling – krock eller möjlighet?
16.30 Avslutning

Kontakt:

Rickard Lindberg, Karriärcenter rickard.lindberg@usbe.umu.se
Dan Frost, alumnkoordinator dan.frost@usbe.umu.se