Kulturdriven Tillväxt – förutsättningar i Norr

PwC

Kulturdriven Tillväxt – förutsättningar i Norr

Tisdagen den 21 januari 2014

Umeå är Europas Kulturhuvudstad 2014. Satsningen ska stärka det europeiska samarbetet, stärka människorna, staden och kulturen samt den norra regionen.Kulturhuvudstadsprojektet anses vara unikt i sammanhanget genom att kulturen placeras i centrum för lokal och regional tillväxt och lyfter fram kulturens avgörande roll för attraktionskraft, kreativitet, innovationer och långsiktig ekonomisk utveckling i en region.

PwC bjuder in till ett möte för att tillsammans med dig som representant för den norra regionen diskutera vad de kulturella investeringarna innebär för oss. Vilka erfarenheter från omvärlden är relevanta för Norrlandsregionen och hur kan de stärka regionen? Vad ska vi konkurrera med? Vad krävs och hur ska det göras?

Medverkar gör Jan Björinge – Kulturhuvudstadsdirektör Umeå2014 & Jan Sturesson – Gloabal Leader Government and Public Sector PwC. Mötet leds av Anders Hettinger – Kontorschef PwC Skellefteå.

Program
08.30-08.45 Inledning
08.45-10.00 Umeå 2014 – en katalysator för lokal och regional tillväxt, hur omsätter vi det i konkret handling och vilka förutsättningar finns?
10.00-10.15 Paus med kaffe
10.15-11-15 Forts Umeå 2014 – en katalysator för lokal och regional tillväxt
11.15-11.30 Sammanfattning och avslutning
Datum och tid Tisdagen den 21 januari 2014, kl. 08.30-11.30
Plats Bolinderska rummet, vån 2, Grand Hôtel, Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast tisdagen den 17 januari 2014. Antalet platser är begränsade.
Kontakt Om du har frågor maila Ann-Christine Schmidt
eller ring 010-2124059

Välkommen!