Mårten Winges rum

Mötesplats

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Mellan den 21 januari och den 8 februari 2020 har du möjlighet att använda Grand Hôtels unika miljö i centrala Stockholm för möten, seminarier, konferenser, kundvård eller liknande.

FULLT- Nu har vi stängt möjligheten att boka plats under Västerbotten på Grand Hôtel 2020. 

Har du frågor kontakta carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Information gällande lokalbokning

  • Konferensrummen disponeras till 17.00 varje dag. Önskas rummen därefter får överenskommelse träffas direkt med Grand Hôtel, conference@grandhotel.se.
  • De angivna rummen bekostas av Västerbotten på Grand Hôtel. Övriga lokaler och andra tillägg bekostas av varje gäst i överenskommelse med Grand Hôtel.
  • En preliminär bekräftelse skickas via e-post direkt vid bokning. En definitiv bekräftelse kommer via e-post efter kontakt med projektledaren.
  • Vi förbehåller oss rätten att göra vissa ändringar i er bokning, exempelvis för att fördela lokalerna på ett så effektivt sätt som möjligt.
  • Sista dag att avboka lokaler kostnadsfritt är den 15 november 2019.

Transparens och öppenhet tillhör ett gott innovationsklimat. Det vill vi, i möjligaste mån, ska genomsyra alla Västerbottensveckorna på Grand Hôtel.

Alla som arrangerar möten, seminarier och konferenser kommer därför bli tillfrågade om att låta hela eller delar av sitt arrangemang vara öppet för allmänheten som vill stifta närmare bekantskap med vårt län. Alla öppna arrangemang kommer också skyltas här på webbplatsen i en offentlig kalender.

Vid frågor rörande lokalbokning:

Carina Eriksson, Region Västerbotten
070-535 57 05, carina.eriksson@regionvasterbotten.se