Mårten Winges rum

Mötesplats

Under tre vinterveckor 2018 får du möjlighet att använda Grand Hôtels exklusiva miljö mitt i Stockholm för möten, seminarier, konferenser, kundvård eller liknande.

  • Kontakt Mötesplatser Carina Eriksson
  • Epost: carina.eriksson@regionvasterbotten.se
  • Mobil: 070-535 57 05
  • Konferensrummen disponeras till 17.00 varje dag. Önskas rummen därefter får överenskommelse träffas direkt med Grand Hôtel, conference@grandhotel.se.
  • De angivna rummen bekostas av Västerbotten på Grand Hôtel. Övriga lokaler och andra tillägg bekostas av varje gäst i överenskommelse med Grand Hôtel.
  • Du får en preliminär bekräftelse via epost direkt när du bokar, den definitiva bekräftelsen får du via e-post efter kontakt med projektledaren.
  • Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i er bokning, exempelvis för att fördela lokalerna på ett så effektivt sätt som möjligt.

Transparens och öppenhet tillhör ett gott innovationsklimat. Det vill vi, i möjligaste mån, ska genomsyra alla Västerbottensveckorna på Grand Hôtel.

Alla som arrangerar möten, seminarier och konferenser kommer därför bli tillfrågade om att låta hela eller delar av sitt arrangemang vara öppet för allmänheten som vill stifta närmare bekantskap med vårt län. Alla öppna arrangemang kommer också skyltas här på webbplatsen i en offentlig kalender.