Mårten Winges rum

Mötesplats

Under tre vinterveckor 2019 har du möjlighet att använda Grand Hôtels unika miljö i centrala Stockholm för möten, seminarier, konferenser, kundvård eller liknande.

Här bokar du mötesplats under Västerbotten på Grand Hôtel 2019

Kontakt för frågor rörande bokning

Carina Eriksson, Region Västerbotten
070-535 57 05, carina.eriksson@regionvasterbotten.se

  • Konferensrummen disponeras till 17.00 varje dag. Önskas rummen därefter får överenskommelse träffas direkt med Grand Hôtel, conference@grandhotel.se.
  • De angivna rummen bekostas av Västerbotten på Grand Hôtel. Övriga lokaler och andra tillägg bekostas av varje gäst i överenskommelse med Grand Hôtel.
  • En preliminär bekräftelse skickas via e-post direkt vid bokning. En definitiv bekräftelse kommer via e-post efter kontakt med projektledaren.
  • Vi förbehåller oss rätten att göra vissa ändringar i er bokning, exempelvis för att fördela lokalerna på ett så effektivt sätt som möjligt.
  • Sista dag att avboka lokaler kostnadsfritt är den 15 november 2018.

Transparens och öppenhet tillhör ett gott innovationsklimat. Det vill vi, i möjligaste mån, ska genomsyra alla Västerbottensveckorna på Grand Hôtel.

Alla som arrangerar möten, seminarier och konferenser kommer därför bli tillfrågade om att låta hela eller delar av sitt arrangemang vara öppet för allmänheten som vill stifta närmare bekantskap med vårt län. Alla öppna arrangemang kommer också skyltas här på webbplatsen i en offentlig kalender.