​Nominera till Västerbotten Grandpris 2019

För sjunde året i rad delas Västerbotten Grandpris ut. En utmärkelse som tilldelas en aktör som genom sitt sätt att agera lyfter Västerbotten nationellt och internationellt. Nomineringen är öppen till och med 28 november, och vinnaren presenteras vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 22 januari 2019.

Vid den årliga invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel delas den prestigefyllda utmärkelsen “Västerbotten Grandpis” ut. En utmärkelse som följer temat för Västerbotten på Grand Hôtel och i år har syfte att uppmärksamma en person, organisation, eller ett företag från länet, som genom att adressera och mobilisera sina egna och andras drivkrafter, bidragit till ett än mer konkurrenskraftigt och utvecklingsstarkt Västerbotten. 2019 delas utmärkelsen ut för sjunde året i rad.

Nomineras kan exempelvis personer, organisationer, eller företag som erbjuder unika produkter, tjänster och evenemang som baseras på ekonomisk och hållbar utveckling genom samverkan, kunskap och innovation. Västerbotten är ett utvecklingskraftigt län som har mycket att erbjuda både på nationell och internationell nivå; till exempel inom forskning, design, kultur, upplevelseindustri, innovationer, och kreativa näringar.

Tidigare vinnare

2018 Norrmejerier – Västerbottensost

2017 BioCool

2016 Hybricon Bus System AB

2015 Ellinor Ädelroth & Maronga Furaha

Fram till den 28 november kan nomineringar skickas in här.

Om Västerbotten på Grand Hôtel

Varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor, med start i januari. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Den 22 januari 2019 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 29:e året, arrangerat av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland.

Ett unikt tema genomsyrar varje år, och 2019 är temat ”Från drivkrafter till konkurrenskraft”.

Ytterligare information och nyheter finns på www.vasterbotten.nu

För mer information

Carina Eriksson, eventkoordinator, Region Västerbotten

070-535 57 05, carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin, kommunikatör, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se