Aida Hadzialic vill föra samtal över gränser om den svenska skolan

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister lovordar det svenska skolsystemet som har möjliggjort att hon idag är minister.

Aida Hadzialic beskriver hur Socialdemokraterna och Stefan Löfvén vill förverkliga det svenska löftet att alla ska ha möjlighet till en ljus framtid. Stefan Löfvén förkroppsligar det genom att som fosterbarn med en tung start på livet och numera tack vare den svenska välfärdsmodellen idag är statminister. Det visar att alla har möjlighet till självförverkligande och ge tillbaka till Sveriges utveckling.

Aida Hadzialic beskriver hur hon själv har fått göra en livsresa tack vara solidariteten och det gemensamma utbildningssystemet.
– Efter att som femåring komma fattig med min familj till Sverige och idag kan jag stå här som statsråd.

Hon uttrycker att Sverige är i ett svårt läge och tappar i kunskap, jämfört med andra länder. Problemet är komplext och det finns inga snabba lösningar.
– Vi måste fundera över vad som är grunden och det måste vara att se till så att vi har duktiga och kompetenta lärare som får fullfölja sitt arbete med sin profession. Samtidigt behöver lärare ha tid med eleverna och inte vara för engagerade som administratörer.

– Hur får vi duktiga och engagerade lärare. Vi måste tänka helhet och skapa incitament för att vilja bli lärare, vi behöver höja lärarlönerna har föreslagit att med en pott till tre miljarder stimulera till karriärmöjligheter

Hon menar att arbetssituationen måste bli hållbar och fler lärare behövs samtidigt som den administrativa bördan minskar.
– Varje elev måste bli sedd och varje elev måste kunna fullfölja sin potential för att vi ska ha den världsbästa skolan som vi vill ha.
Att jobba med ojämlikheten behövs för att motverka regionala skillnader, de socioekonomiska skillnaderna är för stora. Alla ska ha samma ekonomiska grundförutsättningar för att få en fullgod utbildning.

Bildningsidealet är viktigt i sig, men utbildning ska också leda till högre studier, jobb eller att man skapar jobb. Det behövs kontaktytor mellan skola och arbetsliv. Just nu befinner de sig i två isolerade kärl där de för sällan får möjlighet att mötas och klara av matchningsproblematiken. Människor utbildar sig till saker som inte efterfrågas. För att det ska fungera måste skola och arbetslivet mötas.

Jag tror på partssamtal där politiken behöver tala med näringslivet, de fakcliga förbunden och med regionerna för att få förståelse för hur utbildningen behöver utformas i framtiden.
– Vi behöver prata mer med varandra mer än tidigare.

– Jag vill vända perspektivet till något positivt. Genom att vi alla kraftsamlar och oavsett politisk färg säger att väljer det vi vet är bra för Sverige då kan vi få en svensk skola i världsklass. Jag öppnar upp och vill föra samtal, avslutar Aida Hadzialic.

Aida Hadžialić
Aida Hadžialić, född 21 januari 1987 i Foča i Jugoslavien (nuvarande Bosnien och Hercegovina), är en svensk socialdemokratisk politiker med bosniskt ursprung som den 3 oktober 2014 utsågs till minister i Utbildningsdepartementet med ansvar för gymnasie- och kunskapslyftsfrågor. Aida Hadžialić är den yngsta ministern genom tidernas.

Text: Mariann Holmberg
Foto: Patrick Trägårdh