Ann Linde invigningstalar

EU- och handelsminister Ann Linde talar vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2018.

– Västerbotten på Grand Hôtel är ett spännande koncept för den regionala nivån att kommunicera på, säger EU- och handelsminister Ann Linde. Årets tema ”smart tillväxt” är något som berör oss alla, och givetvis är regeringen intresserad av att lyssna till hur Västerbotten kan utvecklas på ett hållbart sätt. Jag vill även dela med mig av min och regeringens syn på hur Sverige kan växa genom ökad handel och stärkta relationer inom EU.

Västerbotten på Grand Hôtel 2018 invigs den 23 januari i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm. Temat för invigningen är ”Smart tillväxt” där frågor om etableringar, hållbart företagande och socialt hållbara samhällen ska diskuteras.

Ann Linde ansvarar för regeringens arbete med EU-frågor, handel och investeringsfrämjande. Hon har tidigare varit statssekreterare till den tidigare inrikesministern Anders Ygeman.

Vid invigningen kommer statsrådet att tala om hur Sverige och Västerbotten kan växa på ett smart och hållbart sätt, med koppling till frihandel och samarbetet inom EU.

Fakta om Västerbotten på Grand Hôtel

Västerbotten på Grand Hôtel genomförs för 28:e året i rad. Region Västerbotten är arrangör med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland som medarrangörer.

Under tre veckor, från den 23 januari till den 9 februari arrangerar aktörer från länet möten, seminarier, debatter och konferensdagar på Grand Hôtel för att påverka och möta parter från nationell och internationell nivå.

Årets tema är ”Smart tillväxt – på ett hållbart sätt”. Det handlar om ekonomisk och hållbar utveckling baserad på samverkan, kunskap och innovation. Smart tillväxt är ett centralt begrepp i EU:s tillväxtstrategi 2020, där utvecklingsmedel öronmärkts för spännande samverkansprojekt. Nyckelord är fler smarta, hållbara innovationer, ökad tillväxt och fler växande företag i befintliga branscher.