Arbetskraften den trögaste produktionsfaktorn

Gunnar Wetterberg, historiker och författare arbetar just nu med Skånes historia i tre band. Man kan tro att det inte har något med Västerbotten att göra, men det är fel.
– Man hittar nämligen skånska flintyxor i Västerbotten.

Vad hade skåningarna där att göra? En teori är att skåningar kom till Västerbotten för fyra tusen år sedan och började odla. En annan teori är att handeln kom igång redan vid den här tiden. Västerbotten hade pälsverk som gjorde att man kunde köpa de här flintyxorna. Skåningarna behövde också pälsverken för att kunna handla med Europa med brons.
– Drivkraften i vår utveckling har varit att man begripit att det finns olika saker i olika delar av landet att utnyttja. Det har gjort oss i rika

Gunnar Wetterberg hör till optimisterna och att det blir bättre i framtiden. Han menar att det har vi skaplig empiri på.
– Under i stort sett hela 1900-talet ökar tillväxten med två procent om året. När det håller på år efter år betyder det att vi blir dubbelt så rika vart trettionde år.

Produktivitet är inte snutet ur nästan. Man måste göra något för att det ska gå bättre.
Då är de gränslösa möten och idéer som bryts mot varandra som nya idéer uppstår.

Gunnar Wetterberg tycker att vi ska tänka på globalisering som är en av de vanligaste glosorna i debatten. En av de viktigaste delarna i globaliseringen är att saker och ting rör sig så mycket lättare över gränserna. När jag läste nationalekonomi om vad som gör ett land rikt är produktionsfaktor avgörande. Det handlar om råvaror, teknik och arbetskraft.

Analysen var att inget folk käkar så mycket socker som engelsmännen. Tack var det så har de också den starkaste kak- och godisindustrin i världen. Sedan 70-talet har mycket förändrats. Kapitalet och varor glider alldeles fritt över gränserna.
Bara en produktionsfaktor är fortfarande lika trög och det är arbetskraften. Vi flyttar bara 1,8 gånger över kommungränsen. Tyskar och fransmän är ännu trögare och biter sig fast i den torva där de är födda.

Trögheten har gjort att arbetskraften väger allra tyngst av alla produktionsfaktorer. Men flyttar man inte så händer det heller ingenting. Man riskerar att hamna rejält på efterkälken och så blir man tvungen att flytta ändå.

Västerbotten hör till det märkvärdigaste. Ni är annorlunda. Det finns en dragningskraft något annorlunda att människor kan söka sig till Sverige och Västerbotten i synnerhet. Men då måste vi erbjuda ytor där det här mötet kan äga rum.

Gunnar Wetterberg
Gunnar Wetterberg, född 18 januari 1953 i Malmö, är en svensk historiker och författare. Under åren 1999–2013 var han Sacos samhällspolitiske chef. Han är sedan 2013 ledamot av Sveriges Radios och KK-stiftelsens styrelser samt av Riksantikvarieämbetets insynsråd.

Efter nästan 40 år som diplomat, utredare och chef har Gunnar Webberberg övergått till att skriva och föreläsa på heltid.
Om det dyker upp något alldeles oemotståndligt kanske jag byter igen, men just nu gläder jag mig åt att rota djupt i gamla böcker och handlingar och åt att berätta för andra vad jag hittat, uttrycker Gunnar Wetterberg på sin blogg.
http://www.gunnarwetterberg.se

Text: Mariann Holmberg
Foto: Patrick Trägårdh