Bostadsministern i diskussionen om Västerbottens bostadsutveckling

Västerbotten på Grand Hôtel är nu invigt. Under Trästadsrådets seminarium den 28 januari deltar bostadsminister Mehmet Kaplan i diskussionerna om bostadsutvecklingen i Västerbotten.

Under de kommande tre veckorna arrangeras ett stort antal möten där aktörer från hela Västerbotten, Sverige och världen deltar. Den 28 januari arrangeras Trästadsseminariet av Trädstadsrådet där bland andra bostadsminister Mehmet Kaplan deltar. Fokus ligger på den moderna träbyggnadsteknikens roll i utvecklingen av den attraktiva och gröna staden och hur urbana expansiva miljöer kan växa med hjälp av modern träbyggnadsteknik.

Trädstadsrådet vill uppnå diskussioner kring vilka krav den växande staden och dess urbana miljöer ställer på byggprocessen, hur bristen på kapacitet i den traditionella byggsektorn ger förutsättningar att utveckla det industriella byggandet och vad innebär det för en region som Västerbotten.

Trästadsseminariet arrangeras den onsdag  den 28 januari 2015 på Grand Hôtel, Mårten Winges rum. Tid för seminariet är 08.30–12.30. Lunch ingår.

Läs mer om seminariet här:

Program Trädstads seminarium

För mer information:

Emma Johansson
Kommunikatör Länsstyrelsen Västerbotten
072-223 15 04
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se