Cultural vibrance – om omvärldsbevakning och att hitta sin egen väg

Om man vet vart man vill komma måste man ta reda på vägen dit. Att analysera sin omvärld för att se hur landskapet runtomkring ser ut, och även undersöka sina föregångares vägval, är en vital del av att arbeta för förändring på ett framgångsrikt sätt. 

Kulturhuvudstadsåret är här, och det kommer placera Umeå och hela Västerbotten på en helt ny typ av karta. Men vad händer sen? Hur gör man för att kulturhuvudstadsåret ska skapa en snöbollseffekt, och inte bara bli ett tomtebloss som blixtrar till och sedan brinner ut? Och är kultur en typ av kapital?

Anita Agefjäll är revisor och delägare på PWC – ett av Sveriges främsta företag inom revision och redovisning. De ligger bakom rapporten Future of Government, som sammanfattar de viktigaste utmaningarna inom den offentliga sektorn. Och den största utmaningen ligger i att kunna anpassa sig och göra mer för mindre. Det gäller att kunna leva med begränsade resurser, men ändå svara upp mot de förväntningar som finns – och samtidigt hänga med i en extremt föränderlig värld.

Under arbetet med Kulturhuvudstadsåret har PWC följt med som utvärderare, och i sitt anförande berättar Anita Agefjäll mer om hur den arbetsprocessen drivits på ett sådant sätt som skapar hållbar tillväxt.