Dags att börja planera för Västerbotten på Grand Hôtel 2017!

Temat för Västerbotten på Grand Hôtel 2016 var ”Den hållbara platsen”. Fjolårets upplaga av
Västerbotten på Grand Hôtel invigdes den 19 januari och avslutades den 7 februari. Vi kan återigen blicka tillbaka på tre händelserika veckor där kommuner, företag och organisationer från Västerbotten utnyttjat möjligheten att visa upp sina styrkor på Västerbotten på Grand Hôtel.

Västerbotten på Grand Hôtel har genom åren funnit en tydlig och väl fungerande form. Värdet som mötesplats, och behovet av den, visar sig bland annat i form av positiv feedback från besökare och utställare. En nyproducerad mediarapport visar också att utställare och besökare får en hög exponering i media, under de tre veckorna. Det är särskilt glädjande att notera att uppmärksamheten också ökat för vinnarna av Grand Pris – i år Hybricon.

Precis som de senaste fyra åren kommer planeringen av Västerbotten på Grand Hôtel att utgå från ett tema. Vår erfarenhet är att det ger en tydlig röd tråd, något som gör såväl invigningsprogrammet som de kommande veckorna vassare och intressantare.

Våra teman de senaste åren har varit:
2013: Talang för tillväxt
2014: Kulturdriven tillväxt
2015: Det gränslösa mötet
2016: Den hållbara platsen

Vilket är temat för Västerbotten på Grand Hôtel 2017? Vi vill ha dina förslag och inspel via e-post till carina.eriksson@regionvasterbotten.se eller till jorgen.boman@lansstyrelsen.se senast den 27 april.

Vi ser framemot att, tillsammans med er, stärka Västerbottens varumärke och attraktionskraft.