Därför Västerbotten på Grand Hôtel

Från den 20 januari – 6 februari 2015 är de exklusiva mötesrummen på Grand Hôtel fullbokade av företag, organisationer, kommuner och aktörer från Västerbotten för möten, seminarier, konferenser, kundvård och liknande. Några av de som använt arenan för sina verksamheters syfte tidigare år är Skogstekniskt kluster, E-sam AB och Storumans kommun. Titta på filmen där tidigare erfarenheter berättar om hur just de använt Västerbotten på Grand Hôtel.