Den hållbara platsen är årets tema för Västerbotten på Grand Hôtel

Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten är stolta över att presentera 2016 års tema för Västerbotten på Grand Hôtel: Den hållbara platsen.

Västerbotten på Grand Hôtel pågår från den 19 januari till den 7 februari 2016. Aktiviteterna under veckorna utgår från de erkända konkurrensmedel som finns i länet som t.ex. historiska, geografiska, akademiska och infrastrukturella värden.

– Vi vill utveckla Sveriges mest jämställda region att bli än mer hållbart, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Vi har traditionella näringar som ger erfarenhet och nya som ger spets.

Blandningen mellan växande städer som lever i symbios med en uppkopplad landsbygd och Europas sista vildmark är delar av de unika regionala förutsättningarna som är grunden till årets tema.

– Västerbotten har unika möjligheter som vi vill uppmuntra fler att ta till vara på, säger Magdalena Andersson, landshövding vid Länsstyrelsen Västerbotten. Till exempel finns en tillgång till naturresurser som ger förutsättningar till en hållbar och innovativ utveckling. Västerbotten kan också ta rollen som platsen där det finns en utbredd insikt om samspelet mellan stad och land.

Temat sluter sig även kring frågan de utmaningar som Västerbotten behöver ta itu med för att bygga den hållbara platsen. Flera globala trender, som klimatförändringar, den demografiska utmaningen, urbanisering, och flyktingströmmar påverkar förutsättningarna och ger nya möjligheter att bygga en hållbar region.

Grandveckorna inleds med den traditionsenliga invigningsdagen i Grand Hôtels vinterträdgård och fortsätter sedan under tre veckor med möten, utbyten och samverkan mellan aktörer från länet och övriga Sverige och världen.

Läs mer om årets tema här

För mer information:

Erik Bergkvist, 070- 618 68 55

Magdalena Andersson, 070-645 90 90