Filmen om Västerbotten på Grand Hôtel 2014 Kulturdriven tillväxt

Samverkan, engagemang, stadsbyggnad och kulturdriven tillväxt behövs för att lyfta Västerbotten. Det var några av tankegångarna som lyftes fram under invigningen på Grand Hôtel. Lyssna till kulturminister Lena Adelson Liljeroths tankar kring kultur och vad indiens ambassadör Banashri Bose Harrison vill ta med sig till Västerbotten.