Företagare och utveckling i fokus på Storumandagen

Storuman arrangerade även i år två dagar under Västerbottensveckorna på Grand Hôtel. På programmet stod bland annat dialogmöten om vindkraft, gruvetableringar och glesbygdsmedicin samt inspirerande föreläsningar.

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell (C) och vice ordförande Karin Malmfjord (S) inledde dagen med att prata om vad som hänt i Storuman under det senaste året. Mycket är på gång och saker går åt rätt håll för Storumans kommun.

Under Storumans dagar på Grand är ett antal gäster inbjudna som på olika sätt har en anknytning till Storuman. Under en av dagarna arrangeras så kallade dialogmöten där företrädare från olika delar av näringslivet träffas för att prata om olika utvecklingsprojekt och investeringar i Storuman. I år diskuterades bland annat vindkraft, gruvetableringar, flygprojekt och glesbygdsmedicin.

– På dialogmötet om vindkraft skapade vi en helhetsbild där exploatörer myndigheter och nätägare fick en förståelse för hela processen. Vi identifierade fler frågor som vi behöver få svar på och det öppnade upp en större förståelse för vad vi behöver lösa gemensamt för att komma vidare i processen. Under gruvmötet utbytte vi erfarenheter och fördjupade oss kring behovet av bättre infrastruktur inför kommande etableringar, säger Jimmy Lindberg, projektledare på Storumans kommun.

Tomas Mörtsell är nöjd med årets upplaga av Storumandagarna.

– Storumans dagar under Västerbottensveckorna har genom åren resulterat i företagsetableringar och olika utvecklingsprojekt. Här har vi skapat en mötesplats för människor som vill att det ska gå bra för Storuman och det ger oss stora möjligheter att påverka kommunens utveckling på ett positivt sätt. För oss är det ett väldigt bra sätt att knyta kontakter och föra dialog med politik och näringsliv, säger Tomas Mörtsell.

– Storumans kommun är en förebild. Det är väldigt intressant och spännande att höra om allt som pågår i kommunen, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten som satt i publiken på eftermiddagen.

– Att alla dessa människor skulle besöka Storuman är inte realistiskt, men att träffas under de här formerna ger positiva signaler. Det är intressant för mig som kommer från näringslivet att höra om vad som pågår och hur vi kan vara med, säger Torbjörn Ranta, VD på Nickel Mountain.

Under minglet senare på kvällen var det många som pratade om dagens avslutande talare. Karin Karlsson från Gränstandläkarna i Tärnaby. Hon berättade om sitt tandläkarföretag som hon startade i juni 2014. Verksamheten går bra och siktar nu in sig mot den norska marknaden.

– Vi har marknadsfört oss genom att nöjda kunder tagit med sig affischer och satt upp på sina jobb. Bästa marknadsföringen som finns och dessutom är det nästan helt gratis, berättar Karin Karlsson som trivs med livet i Tärnaby.

– Jag lever min dröm, avslutade Karin Karlsson