Hållbar tillväxt med människor och kultur i centrum

Människorna är den största tillgången i ett land, en region eller en stad. Därför måste dess  kulturella och sociala kapital utvecklas för att fler människor ska komma dit. På så sätt är kulturell verksamhet, kulturdrivna organisationer och kreativa näringar vitala för tillväxten – om vi bara är redo att låta oss förändras. 

Lars Westin är professor och docent i regionalekonomi, och dessutom föreståndare för CERUM – Centrum för regionalekonomi – vid Umeå Universitet. Hans samhällsanalyser och forskning om modern urban ekonomi har fått stor uppmärksamhet, och han har dessutom fått flera priser för sitt arbete.

Lars menar att receptet för tillväxt inte bara är kulturdriven sådan, men att det ingår i det breda utvecklandet. Och kulturen spelar en enormt viktig roll när det kommer till att synliggöra, underhålla och kanske framförallt utmana. För då skapas hållbar tillväxt, inte minst genom att humankapitalet växer när människor ser och upplever det nya – och gör det tillsammans med andra. För det är makt, menar Lars Westin.