Hållbarhet, investeringar och infrastruktur i gruvnäringens fokus

Seminariet ”Framtidens Gruv och Mineral” genomförs för femte gången 26-27 januari på Grand Hotel Stockholm under Västerbottensveckorna och lockar mer än 400 personer.

– Det är bra för vår del av världen att kunna visa att vi både kan, törs och vill, säger Lennart Gustavsson, ordförande för Georange.

Under de två dagarna ligger fokus på aktuella trender i gruvnäringen, samarbeten, finansiering och investeringar, arktisk gruvnäring, regional utveckling, forskning och framtidens materialförsörjning. Arrangör för dagarna är Georange, en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag.

– Jag är både glad och stolt över det faktum att Georange kan vara med och skapa mötesplatser där människor från olika delar av samhället kan diskutera viktiga framtidsfrågor, säger Lennart Gustavsson.

Huvuddelen av seminarierna hålls på engelska eftersom det internationella inslagen kraftigt ökat. Seminariet samlar de flesta ledande aktörer inom olika delar av branschen. Bland talarna finns Erja Retzén, Managing Director på Nasdaq, Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Kenneth Macartney Kanadas ambassadör i Sverige och Tuula Puhakka från Sandvik Mining.

Bland seminarierna finns även ett inslag kring frågor om markanvändning och ursprungsbefolkning.

Norrbotniabanan ett måste för gruvnäringen?

Under den andra av de två dagarna föreläser Per Corshammar, järnvägsingenjör på Ramböll, om hur en Norrbotniabana kan bli ett komplement till det befintliga järnvägssystemet och tillåta en ökad expansion av trä-, gruv- och stålindustrin. Corshammar beskriver hur effektiva järnvägstransporter sänker samhällets transportkostnader, är miljövänligt och bidrar till ökad konkurrenskraft och större marknadsandelar för näringslivet och utveckling i norra Sverige och den globala marknaden.

Förutom föreläsningarna arrangeras öven rundabordsamtal och work-shops, bland annat med samtal om gruvnäringen i Sapmi. Dagarna avslutas med en mottagning på Kanadas ambassad.

Läs mer om dagarna här.

För mer information:

Lennart Gustavsson

070-343 96 85

ordf@georange.se

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se