Hälsoarbete och kultur – hänger det ihop?

Sjukvården har länge varit styrd av ekonomiska faktorer – men vi går alltmer mot större  värdestyrning, och mindre produktionsinriktning. Och här har kulturen en viktig roll. Tanken att konst, kreativitet och kultur främjar en god hälsa är en tanke som drar till allt större intresse. Kanske kommer man i framtiden att kunna skriva ut kultur på recept. 

Vi går mot ett samhälle där ledarskapet anger målen, men inte lägger sig så mycket i hur man tar sig dit – och det är en tyst kulturrevolution, menar Anders SylvanAnders är landstingsdirektör för Västerbottens läns landsting, och dessförinnan var han sjukvårdschef på Gotland. Han har även arbetat som verksamhetschef vid Kirurgcentrum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå under sju år.

Catrin Nygren är verksamhetschef på Rehabcentrum i Skellefteå, där man bedriver rehabilitering inom slutenvården, i hemmet och dagavdelningar samt öppenvård. Rehabcentrum är dessutom en av Västerbottens första hälsocertifierade arbetsplatser. Grunden till detta, vilket Carina berättade ingående om, är att en hälsofrämjande livsstil börjar med att man lever som man lär – vilket smittar av sig på ett godartat sätt i det dagliga mötet med patienterna.