Hon leder invigningen 2018

Anna Olin Kardell är moderator för invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2018, vars tema är ”Smart tillväxt”.

Olin Kardell är en av Sveriges mest erfarna moderatorer och har många års erfarenhet av att stå på scen och arbeta med TV. Hennes områden spänner över allt från tech-industri, startup och entreprenörskap till hälso- och sjukvård, skola och politik.

Anna Olin Kardell är moderator med ett stort intresse för politiska debatter. Hon anlitas idag flitigt och har intervjuat allt från företrädare ur Regeringen till EU ministrar och kommissionärer. Hon arbetar även med TEDx, Prins Daniels Fellowship och IVA för att främja entreprenörskap.

Fakta om Anna Olin Kardell

  • Anna Olin Kardell har mer än 20 års erfarenhet av att stå på scen och framför TV-kamerorna.
  • Anna har flera år bakom sig som programledare både för lokala tv-stationer hemma på Östgötaslätten, TV4 och TV 8.
  • Anna är en av de mest erfarna Almedals-moderatorerna och har arbetat med politikerveckan sedan 2003, var hon lett otaliga tuffa politiska debatter.
  • Just nu är Anna aktuell med sitt 15:e år i Almedalen.
    källa: http://www.annaolinbc.com

Västerbotten på Grand Hôtel genomförs för 28:e året i rad, det här året med nya arrangörer-Region Västerbotten, Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland.

Under tre veckor, från den 23 januari till den 9 februari arrangerar aktörer från länet möten, seminarier, debatter och konferensdagar på Grand Hôtel för att påverka och möta parter från nationell och internationell nivå.