Innovationsregionen som satsar på Cleantech

I Norra Sverige satsas det på Cleaner Growth och under Västerbottensveckorna på Grand Hôtel bjöd Uminova innovation in till seminarier om detta framtidsspår.

Inkubatorer och Science Parks är nyckelfaktorer inom innovationsindustrin.

Jennie Söderström, projektledare på SP Processum, beskrev klustersamarbeten inom bioekonomi för kommersialisering, alla med det övergripande målet om att skapa ett fossilfritt Sverige.

– Jag önskar mer långsiktiga spelregler och fortsatt förtroende från finansiärerna, sa Jennie Söderström och syftade på den potential det finns på området.

Men Västerbotten vill inte bara vara en plats för clean tech, många exempel tyder på att man faktiskt redan är en del av landet där framgångarna redan finns. Bland flera goda exempel finns Biocool, Smart Climate, Smartplanes och Space Time.

En stor arena för cleantechutvecklingen är energibranschen, som tillhör ett av Västerbotten större regionala spetskompetensområdena.

Vid Umeå Energi jobbar man för det fossilfria samhället, bland annat genom partnerskap kring Umeås eldrivna lokalbussar. Ibrahim Baylan (S), Sveriges energiminister, kände sig inspirerad av vad han fick höra under dagen:

– När jag tittar på energisektorn får jag hopp, sa energiministern. Utan en lösning av energifrågan klarar vi inte klimatfrågan.

Regeringen är oroad för om världen ska klara av att göra den energiomställning som krävs för en hållbar framtid, bland annat med anledning de låga elpriserna som innebär att få vill eller kan investera i ny teknik. Det minskar förutsättningarna för de projekt som utvecklats och som söker kapital för att kunna kommersialiseras. Ibrahim Baylan förklarade att regeringen vill bidra till exporten av svensk Cleantech ut i världen, bland annat Iran, Indien, Indonesien och Turkiet där intresset för innovationer inom energisektorn är stort.

Ett av regionens, och Sverige, större energiaktörer är Skellefteå kraft. Under 2015 startade Skellefteå kraft tillsammans med Skellefteå kommun bolaget Science City där utvecklingsprojekt inom vatten och vind pågår. En annan tydlig prioritering inom Skellefteå krafts innovationsarbete är framtidens smarta hem där nya system integreras i hemmamiljöerna för att tillgodose människors behov.

Västerbottens läns landsting har under de senaste åren börjat sticka ut som ett landsting som satsar på innovation, inte minst genom att samarbeta med näringslivet.

– Västerbottens landsting har tagit klivet in i en innovationsresa, sa Robert Winroth (Mp), innovationslandstingsråd.

Landstinget i Västerbotten har särskilt blivit uppmärksammat för arbetet med att beskriva vård på distans, bland annat genom läkarkontakter och egenmätning på distans. Distansvården är viktig för att människor ska slippa resa långt och för att alla, oavsett var man valt att bo, ska få en jämlik vård. I Västerbotten finns redan 41 dokumenterade arbetssätt tillika unika för Sverige och världen inom distansvården. Utvecklingen av distansvården går fort framåt i Västerbotten, och marknaden finns framförallt i Afrika.

Läs mer om dagen och satsningar på Cleantech i Västerbotten här.