Integration + glesbygd = sant

Ett numera stående inslag under Västerbottensveckorna på Grand Hôtel är Region 8:s dag där glesbygdens frågor sätts i fokus.

Den 20 januari välkomnade Region 8 besökare till en dag med temat ”En hållbar utveckling med integration”. Dagens syfte var att belysa hur inlandet och glesbefolkade kommuner på bästa sätt ska kunna ta till vara på de möjligheter som kommer med nyanlända.

– Det här är frågor som finns på alla kommuners läppar,  inte bara i glesbygden, sa Jenny Lundqvist, koordinator för Region 8. Vi behöver kunna svara på vilka chanser som erbjuds oss genom de nyanlända; hur vi kan öka integrationstakten och hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att på bästa sätt bemästra de nya utmaningarna vi står inför.

Bland föreläsarna fanns Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan, forskare och vice föreståndare vid Institutet för Analytisk Sociologi. I sin forskning om organisationsdynamik kunde Wennberg förutom att upplysa deltagarna om att företag som startas av andra generationens invandrare har störst tillväxt också ge gästerna flera råd rörande uppkomsten och förändringen av olika typer av organisationer.

– Vi måste koncentrera oss på kommunernas utmaningar och inte på statsmaktens kontroll, sa Karl Wennberg.

Bland föreläsarna fanns också Julia Martinsson Löf och Isak Bergström, del av nätverket #ungapålandsbygden , ett nätverk med agenda att problematisera storstadsnormen och där man för närvarande har en tävling där man är på jakt efter ”Sveriges grymmaste håla”.

De ställer sig frågan om hur vi förmedlar bilden av landsbygden till de unga och hur bra vi egentligen är på att involvera unga i vårt samhälle och ge dem ansvar.

Maria Broberg, projektledare för SFI i Saxnäs, delade med sig av sina idéer kring att få fler nyanlända att stanna på landsbygden genom snabba integrations lösningar.

– Skynda på inlärningen med en annan språklig miljö och inspirera till yrkesstudier, menade Maria Broberg.

Birgitta Heijer, regiondirektör vid Arbetsförmedlingen och ansvarig för verksamheten i Norra Sverige gav deltagarna färsk statistik från regionen. Hon berättade om hur en god integration kan ändra trenden av en åldrande befolkning och minskade födslar. Sysselsättningsgraden är för närvarande låg bland utlandsfödda i Västerbotten:

– Detta måste vi ändra på, menade Birgitta Heijer. Lokalt samarbete och regional anpassning behövs för att lyckas!

Moderator för dagen var Josefina Syssner. I sin roll som föreståndare för Centrum för Kommunstrategiska Studier har hon under de senaste åren intresserat sig för de politiska frågor, strategier och processer som på ett eller annat sätt kan kopplas till en plats eller till ett rum.

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och bedriva kommunstrategiskt relevant forskning, bland annat genom att återföra nyvunnen kunskap till kommunerna och stötta kommuner i sitt utvecklingsarbete. Se Josefina Syssners föreläsning om kommuners olika agerande från invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 19 januari.

Efter föreläsningarna presenterade Karin Fällman turistprojektet INTILL och lyfte vikten av besöksnäringen i regionen. INTILL står för Innovativ Turism i Lappland och är ett samverkansprojekt mellan de tre destinationerna Gold of Lapland, Destination South Lapland, och Visit Hemavan Tärnaby. Det är ett projekt som ska verka för tre ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara destinationer. Ett av målen är att öka antalet internationella besökare och det kommer i  förlängningen att gynna näringslivets tillväxt i regionen.

– Vi ser många nya möjligheter som vi kommer att kunna förverkliga genom vårt projekt, sa Sofi Marberg, en av projektledarna i INTILL. För att vi skall lyckas är vi beroende av förståelse och kunskap om branschen, samverkan med beslutsfattare/ politiker och en förankring bland våra företag.

Jenny Lundqvist var nöjd med dagen:

– Det är jätteviktigt för oss att visa att det finns alternativ och kreativa lösningar för en levande glesbygd. Jag tror att många är inspirerade av vad vi fått höra här idag och jag hoppas att man tar med sig det inför framtida beslut.

För mer information:

Jenny Lundqvist, koordinator Region 8

072 525 21 70

jenny.lundqvist@asele.se

www.region8.se