Jan Axelsson: Ifrågasättande som kultur

Kritik och granskning svider ofta, men det är också ofta en förutsättning för förändring. I Sverige är kulturen en angelägenhet på statlig, regional och kommunal nivå – till skillnad mot många andra platser i världen. Det innebär att den kan utsättas för granskning, till exempel av journalister. Men Jan Axelsson vill ta det ännu längre än så. Han vill odla en ifrågasättande kultur i hela samhället. 

Jan Axelsson arbetar som journalist på TV4 i Umeå och ser det som sin uppgift att väcka frågor om etik och moral – men utan att använda pekpinnar. Han har studerat vetenskapsjournalistik och står därmed stadigt med ena benet i humaniorans mylla och det andra i teknikens. Han har bland annat gjort ett uppmärksammat reportage för Kalla Fakta om det amerikanska drönarkriget, och Sveriges involvering detta.

Jan Axelsson ser granskning och kritik som en angelägenhet som berör och bör utövas av alla och envar. Och i en kulturdriven tillväxt menar han att diskussionen om etik och moral har en given plats – och inte minst när det handlar om hur lokala och internationella frågor möts.