Kluster, kompetens och konkurrenskraft med Skogstekniskaklustret

Kluster, kompetens och konkurrenskraft

Program Grand 24 januari, Skogstekniska klustret kl: 12.30 – 17.00 Plats: Blaiserummet

Moderator: Maria Hedblom

12.30 – 12.50 – Registering Lunchmacka

12.50 – 13.00 – Inledning Maria Hedblom/ Hans Eliasson

13.00 – 13.20 – Klusters dynamik = tillväxt, Ekonomiskt fördelaktigt att klustra, Grufman/Reje

13.20 – 13.40 – Långsiktig kompetensförsörjning = Komatsu Forests satsning på Teknikcollage i Umeå Jonas Jonsson

13.40 – 14.00 – Jämställdhet som strategiskt kompetensförsörjning, Pär Lärkeryd, Kristina Franzén, Helena Österlind, Nicklas Swanemar

14.00 – 14.20

14.20 – 14.30 – Bensträckare Kaffe o smörgås

14.30 – 14.40 – Förmåga att vara världsbäst – forskning som verktyg, Pedro La Hera, Martin Servin, Derny Häggström
14.40 – 14.50
14.50 – 15.00

15.00 – 15.40 – Vår kompetens – en exportvara Lars Laestadius

15.40 – 16.20 – Vår innovationsprocess – framtidens skogsmaskin Martin Ärlestig/Urban Bergsten och Sveaskog

16.30 – 16.50 – Workshop Innovationer

16.50 – 17.00 – Sammanfattning Hans Eliasson