Kluster, kompetens och konkurrenskraft

Den 24 januari  genomför Skogstekniska klustret ett intressant seminarium om kluster, kompetens och konkurrenskraft.

Maria Hedblom är moderator för dagen med många intressanta gäster så som Jonas Jonsson, Derny Häggström, Pär Lärkeryd, Kristina Franzén, Helena Österlind, Nicklas Swanemar med flera.