Krister Olsson: ”Jag är inte rädd för att dö, men jag är rädd för att missa något”

Kan man tjäna på att investera i kultur? Det är entreprenören Krister Olssonövertygad om, men då gäller det också att se till att pengarna gör skillnad – helst snabbt. I detta samtal med Staffan Ling berättade Krister Olsson mer om sitt sätt att stödja regionens utveckling med hjälp av bidrag till kulturlivet i Västerbotten. 

Krister Olsson är en välkänd profil i Västerbotten, och eftersom han inte kan tänka sig att bo någon annanstans vill han ta en aktiv del i regionens utveckling. Han grundade fastighetsbolaget Balticgruppen 1978, och har länge varit en av de som bidragit mest till att skapa en solid ekonomisk grund för den västerbottniska kulturen. Några exempel är hans omfattande insamlingar av samehantverk, ekonomiskt stöd till Norrlandsoperan och Umeå Universitet och uppförandet skulpturparken vid Umedalens nedlagda mentalsjukhus. Dessutom är Balticgruppen huvudpartner till Kulturhuvudstadsåret 2014.

Staffan Ling är en välkänd profil inom svensk film och TV. Han kommer från Östersund men är idag bosatt i Umeå, och har bland annat varit programledare för Ring Ling, Stadskampen och Parlamentet i TV4.