Krister Olsson talar

Krister Olsson, VD för Balticgruppen, håller sig helst undan rampljuset. Han gör dock ett välkommet undantag för Västerbotten på Grand Hôtel där han ställer sig på scen för att dela med sig av sina djupa kunskaper i entreprenörskap.