Krönika: Sju goda råd från Västerbotten på Grand Hôtel

Sedan en vecka tillbaka är Västerbotten på Grand Hôtel avslutat för den här gången. Nu blickar vi arrangörer, Länsstyrelsen och Region Västerbotten, framåt och i det arbetet finns det alltid behov av reflektion och noggrann utvärdering.

Med årets tema ”Det gränslösa mötet” (Debattartikel VK och Norran den 20 januari) vill vi uppmuntra aktörer i Västerbotten att aldrig sluta vara nyfikna.

Utan nyfikenhet skapas inga nya möten, och utan möten med andra kommer vi omöjligen framåt.

Grandveckorna, som genomförts i 25 år, har genom åren gett resultat. I år lyfter jag gärna de 80-talet individuella möten som länets life-scienceföretag fått med potentiella investerare under Biotech Umeås dag. Jag gläds åt att det västerbottniska antitobaksprogrammet Tobaksfri duo som nu finns i 70 kommuner i Sverige med anledning av den mötesplats som Tobaksfri duo erbjudit i snart tio år på Grand Hôtel.

Ytterligare ett bra exempel, Trästadsrådet, fick genomslag hos bostadsministern Mehmet Kaplan som gav erkännande till träbyggnadssystemens självklara roll i en samhällsutveckling framöver, något som tveklöst kommer främja flertalet entreprenörer i länet och träbyggandets roll i den svenska bostadsutvecklingen.

Statsråd, myndighetspersoner, företagsledare, organisationer, opinionsbildare- alla dessa makthavare som besöker Västerbottensveckorna är med för att vi vill ha dem där, för att vi vill påverka dem att bidra till utvecklingen av Västerbotten. Jag tror att länet kan dra stor nytta av att t.ex. Anna Kinberg Batra kommer att göra ett besök i Västerbotten för att lära sig mer om vårt näringsliv och regionala styrkeområden. Vi tror att många kommer få en ny och positiv bild av Västerbotten när de ser grandprisvinnarna Maronga Furaha och Ellinor Ädelroth delta i tv-programmet Malou efter Tio, något som är ett direktresultat av invigningen den 20 januari.

Däremot är det långt ifrån alla som fångar ögonblicken som levereras på silverfat under Västerbottensveckorna. Det är upp till enskilda personer som besöker mötesplatsen att ta sitt ansvar. Där kan vi som arrangörer bli bättre på att kommunicera hur mötesplatsen kan användas.

Det tar oss osökt in på ämnet kommunikation. Informationsspridningen från Västerbottensveckorna har utvecklats mycket bara de senaste åren. Webbplatser, direktstreaming, filmer och artiklar inför under och efter, informativa artiklar från mötesdagarna som hålls under veckorna , filmer på Youtube med personer som berättar varför de deltar, intervjuer med talare om varför de valt att delta, debattartiklar, budskap i sociala medier med bilder och citat.

Allt som sprids under de tre Grandveckorna är inte relevant för alla, men det ger de flesta chansen att ta till sig den information på det sätt man önskar. Kommunikationen måste ske via många kanaler, för skattemedel kommer inte endast från västerbottningar som intar sina nyheter genom tidningen vid frukostbordet, utan lika mycket från de som tar del av samhällsinformation genom t.ex. Instagram och Facebook. Det vi gör i Stockholm är menat att gynna alla västerbottningar, därför måste vi möta dem på flera fronter. Vi är medvetna om att det alltid finns utrymme för förbättringar och ökad transparans, men vi är stolta över den resa vi gjort rörande Västerbottensveckornas tillgänglighet.

Vad händer då framöver? Hur tar vi tillvara på allt vi lärt och fått med från veckorna på Grand Hôtel? Förutom att samarbeten, relationer, affärer och lärdomar uppstått har vi kommit ytterligare en bit framåt i arbetet att sprida bilden av vår region och alla de tillgångar som finns här. Det slår aldrig fel, varje gång vi bjuder in till Västerbottensveckorna på Grand Hôtel möts vi alltid av lika stor förundran över vilka möjligheter och tillgångar Västerbotten har.

Det är ingen slump att vårt landsting i denna stund genomför ett banbrytande samarbete med ett av världens största elektronikföretag, att det i Tillväxtverkets korridorer pratas om Västerbotten som ett föregångslän när det kommer till att jobba med flernivåstyre, att en ny färja snart trafikerar Kvarken eller att hela Sverige får chans att se två av Västerbottens förebilder, Maronga Furaha och Ellinor Ädelroth, i tv4- det beror på möten, det gränslösa mötena.

För att nu kunna fortsätta att jobba framåt vill jag dela med mig av sju råd. Jag tror på dessa råd som goda förutsättningar för en fortsatt hållbar utveckling av Västerbotten.

Läs mer om råden och dess innebörd här, eller se dem i filmen högst upp på sidan.

Erik Bergkvist (S)

Regionråd Region Västerbotten