Kulturhus och medborgardialog i Skellefteå

Att göra kulturen tillgänglig för alla är viktigt för att skapa tillväxt. Om inte annat för att kulturen erbjuder nya upplevelser som i sin tur föder kreativitet, vilket är en av de viktigaste förmågorna vi människor besitter. I Skellefteå finns en stor framtidstro, och man har satt ett befolkningsmål på 80 000 personer år 2030. Och i den planen har det nya kulturhuset en viktig roll – och skapandet av det sker i samverkan med hela staden. 

På våren 2012 fattades ett politiskt beslut om att utreda byggandet av ett nytt kulturhus i Skellefteå. Och redan från starten insåg man att det inte gick att se detta som en enskild företeelse, utan snarare som något som ingår i ett större sammanhang. Därför har arbetet drivits i synergi med annat som händer runtomkring – och i en aktiv dialog med medborgarna. Och det sistnämnda har bland annat resulterat i att Skellefteå är nominerade till the UN Public Service Award. Och hur kulturhuset kommer se ut är det ingen som vet än – det kommer nämligen avgöras genom en arkitekttävling där vem som helst är välkommen att skicka in sitt bidrag.

Kristina Sundin Jonsson är kommunchef i Skellefteå. Hon har tidigare arbetat som ekonomichef på Skebo, och dessförinnan som revisor. Therese Bäckström Zidohli är projektledare för kulturhuset i Skellefteå, och har en bakgrund som ingenjör.