Kunskapsnoden – Umeå universitets mötesplats för samverkan och dialog

Det är för sextonde året som Umeå universitet bjuder in till Kunskapsnoden – en mötesplats för dialog och samverkan. Årets tema är kunskapsförmedling och kompetensförsörjning. Den 30 januari arrangerar Umeå universitetet Kunskapsnoden som en del i de väletablerade Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm. Under kvällen presenteras tre miljöer med framgångsrika forskare och studenter.

– Umeå universitet arbetar för att våra forskares, lärares och studenters kunskap och kompetens ska komma till nytta för samhället i stort. Det kan handla om vidareutbildning och livslångt lärande likväl som forskning som kan bidra att lösa de stora samhällsutmaningarna. Samarbeten hjälper också oss att nå vårt högsta mål – hög kvalitet i forskning och utbildning. Under Kunskapsnoden kommer vi att berätta om vårt arbete. Jag ser fram emot många givande diskussioner tillsammans med våra inbjudna gäster, säger Agneta Marell, vicerektor för samverkan vid Umeå universitet.

På årets Kunskapsnod får besökarna ta del av föredrag av Anna Valtonen, rektor vid Designhögskolan, Peter Sköld, föreståndare för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum), Lars Nyberg, föreståndare för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI). Dessutom kommer Björn Larsson, koncernmarknadsdirektör för Swedbank, att berätta om den digitala spargrisen – ett studentsamarbete som Swedbank genomfört tillsammans med Designhögskolan. Under arrangemanget föreläser även Sara Öhrvall, alumn från Handelshögskolan vid Umeå universitet och chef för Bonnier R&D.

Seminariet avslutas med ett panelsamtal som leds av Sverker Olofsson, välkänd programledare och hedersdoktor vid Umeå universitet.
Bland de inbjudna gästerna finns företrädare för näringsliv, offentlig förvaltning, medier, politik och andra med intresse för kunskap, utveckling, forskning och utbildning.

Läs mer om programmet här.