Lena Adelsohn Liljeroth: Om tillväxt och att förändra med kultur

Går det att förändra samhället till det bättre med kulturens hjälp? Kan starka känslor och upplevelser verkligen åstadkomma någonting för tillväxt och utveckling? Kan tillgångar mätas på andra sätt än i termer av pengar? Och om det är så – hur ska vi då få alla att ta del av och bidra till det kapitalet?

För tio år sedan kom boken Den Kreativa Klassens Framväxt, skriven av Richard Florida. Boken fick stor uppmärksamhet eftersom den kopplade samman kreativitet och regional utveckling. Och idag har intresset för kultur som en vital samhällskraft nått ännu högre höjder. Kultur och kreativitet föder nya möten, göder demokrati och får till och med människor att må och prestera bättre.

Lena Adelsohn Liljeroth har varit Sveriges kultur- och idrottsminister sedan 2006, och suttit i riksdagen i tolv år. Sedan 2007 är hon chef för kulturdepartementet. Hon har dessutom varit ordförande för Fryshuset i Stockholm, suttit i Granskningsnämnden samt i styrelserna för Dramatiska Institutet och Svenska Institutet. Utöver detta har hon även arbetat som journalist.

I sitt anförande tog Lena Adelsohn Liljeroth avstamp i Kulturhuvudstadsåret, och satte det i ett globalt perspektiv för att visa på de möjligheter till tillväxt som Umeå och hela Västerbotten står inför under året.