Mikael Damberg inviger Västerbotten på Grand Hôtel

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) talar på invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 24 januari 2017.

Temat för 2017 års Västerbottensveckor på Grand Hôtel i Stockholm är Global attraktionskraft. Närings- och innovationsministerns medverkan har en stark koppling till de frågor som aktörerna från länet vil lyfta under veckorna i Stockholm. Invigningen sätter fokus på frågorna om vad Västerbotten kan erbjuda världen och vad världen kan göra för att utveckla Västerbotten.

-Västerbotten agerar på den internationella arenan varje dag, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Vårt internationella arbete gör verkligen skillnad, med forskare, politiker, företagare och organisationer som styr och påverkar utvecklingen. Men det räcker inte. Vi ska fortsätta sträva framåt och ut i världen för att hitta nya spännande samarbeten för att bli mer konkurrenskraftiga och kunna exportera fler innovationer, idéer och dela med oss av vår kunskap.

-I Västerbotten finns många företag som erbjuder unika produkter, tjänster och evenemang. Här finns kunskap, produktion och inte minst många upplevelser och miljöer som attraherar människor från världens alla hörn. I Västerbottens finns också ledande forskningsmiljöer, och ett kulturliv som attraherar en publik över hela världen. Vi vill visa upp ett län som har väldigt mycket att erbjuda på en internationell marknad, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

Västerbottensveckorna på Grand Hôtel pågår från den 24 januari till den 10 februari. Under de tre veckorna genomförs en rad seminarier, föreläsningar och möten mellan aktörer från länet, Sverige och världen. Bland aktörerna finns bland annat Storumans kommun, VLL innovation, Sveriges Åkeriföretag Norr och Skellefteå kraft.