Möjligheternas skog diskuteras på Grand Hôtel

I Västerbotten möts innovationer, spetsforskning och mångårig erfarenhet i de skogliga frågorna. Skogstekniska klustret bjuder in till diskussion om skogens potential på Grand Hôtel den 27 januari.

Skogstekniska klustret har i många år anordnat mötesdagar på Grand Hôtel. Även i år står Länsstyrelsen i Västerbotten, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet för att förstärka kunskapen och drivkraften som finns i länet.

Frågorna är många och programmet gediget. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder dagen.

– Skogen en enorm resurs för att lyckas med att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Bland föreläsarna finns representanter från Holmen skog, Swedbank och SLU. Länsstyrelsen Västerbotten deltar där landshövding Magdalena Andersson föredrar om länets strategiska miljö- och jämställdhetsarbete:

– Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn är en avgörande faktor för att skapa ett modernt och hållbart skogsbruk, menar landshövding Magdalena Andersson.

Under dagen hålls även en work-shop av Helena Österlind från Klabböle Konsult om jämställdhet i skogsbruket.

Mer information och rapportering om Skogens dag på Grand Hôtel kommer på den här webbplatsen snart.

Se hela programmet här:

Program 2015

För mer information:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se