Monica Edmondson om kulturella och kreativa näringar i inlandet

En hållbar kulturell tillväxt är något som berör och ska genomsyra hela landet – från storstadsområdena, till landsbygden och ända ut till glesbygden. Och för att det ska vara möjligt att verka som exempelvis konstnär i fjällvärlden krävs det att det finns ett stöd för detta på statlig och regional nivå – både vad gäller den kreativa näringen i sig, och kommunikationer med resten av världen. 

Monica Edmondson är konsthantverkare och bosatt i Tärnaby. Hon är utbildad glaskonstnär vid Canberra School of Art i Australien, och hon arbetar numera över hela världen. Hon är aktuell med glas- och bildinstallationsprojektet 100 Migratory som visas på Västerbottens museum som en del av utställningen Rock Art In Sapmí. En bok om projektet kommer också att släppas, och konstverken kommer ingå i en dansföreställning i samarbete med Norrlandsoperan. Monicas konst har även satt sina spår på flera platser runtom i Västerbotten. Till exempel i form av en glasfasad på Hotell Winn i Umeå och en sten- och glasskulptur i Borgafjäll.

Monica känner inga regionala begränsningar, men påpekar att det är en direkt effekt av investeringar som görs för att skapa välfungerande kommunikationer. Tack vare internet kan hon se hela världen som sitt arbetsfält och samarbeta med människor var de än befinner sig. Och tack vare bra infrastruktur kan hon befinna sig i Stockholm inom tre timmar. Samma sak gäller regionalt och statligt konstnärsstöd – det är tack vare investeringar de investeringar som görs som hon har möjlighet att skapa sin konst.