Närings- och innovationsministern deltar vid Västerbotten på Grand Hôtel

Näringsminister Mikael Damberg är en av talarna vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 19 januari.

Mikael Damberg ansvarar för regeringens arbete kring bolag och statligt ägande, handel- och investeringsfrämjande och näringspolitik. Vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel invigningstalar han i Vinterträdgården under eftermiddagen den 19 januari.

– Jag är glad över att få möjligheten att visa det innovations- och utvecklingsarbete som pågår i regionen för närings- och innovationsministern, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

– Det är viktigt att vi visar upp länet och söker nya kontakter, säger Magdalena Andersson, landshövding vid Länsstyrelsen Västerbotten. Jag ser fram mot att få visa närings- och innovationsministern vilket engagemang det finns för att stärka länets position.

Västerbotten på Grand Hôtel inleds med den traditionsenliga invigningsdagen i Vinterträdgården och fortsätter sedan under tre veckor med möten, utbyten och samverkan mellan aktörer från länet och övriga Sverige och världen.