Nu kommer trästaden!

Den 28 januari höll Trästadstadsrådet sin mötesdag på Grand Hôtel. Bostadsminister Mehmet Kaplan talade om träbyggandets klimatfördelar, när han gästade ett seminarium om nytt byggande som arrangerades av Trästad.

– Modernt träbyggande står inför en ytterligare expansion, säger Landshövding Magdalena Andersson vid öppningen av Trästads seminarium på Grand Hotel den 28 januari i Stockholm.

– Med expansionen följer en nödvändig förnyelse för byggande med mindre klimatpåverkan och som är mer resurseffektivt, fortsatte Magdalena Andersson.

Träbyggnadsteknik i modern tappning erbjuder dramatiska systemförbättringar som möter städernas nya krav på kortare byggtider och radikalt lägre koldioxidutsläpp. Något som behövs när behovet av fler bostäder i Sverige är gigantiskt och omfattande de kommande åren.

– Ny industriell träbyggnadsteknik passar perfekt i en urban stadskultur på 2010-talet, säger Susanne Rudenstam, chef för Träbyggnadskansliet. Vi kan tydligt se att denna byggnadsteknik leder till högre kvalitet och precision och färre byggfel. De väsentligt kortare byggtiderna leder till radikalt mindre störningar i omgivningar och möjligheter till snabb inflyttning,  förstås.

Bostadsutvecklingen var också en given fråga till bostadsminister Mehmet Kaplan, som också kommenterade träbyggnadssystemens självklara roll i en utveckling av attraktiva och gröna städer framöver.

– Trä som material och som byggmetod har stora miljöfördelar och bidrar till sänkta koldioxidutsläpp inom samhällsbyggandet, säger Mehmet Kaplan.

Andra uppmärksammade inslagär de moderna Trästäderna Sundbyberg med kommunalrådet Jonas Nygren (S), och Skellefteå med ordföranden i Byggnadsnämnden Evelina Fahlesson (S).

Vid mötet debatteras också en ny bostadspolitik mellan Mats Greens (M) bostadspolitisk talesperson samt Johan Löfstrand (S) tillika bostadspolitisk talesperson.

Vidare medverkade Petter Jurdell chef för fastighetsutvecklingen på SABO och med erfarenheter från de uppmärksammade SABO- tävlingarna. Hans inslag handlade i hög grad om behovet av industriella bygglösningar. Hans-Olof Karlsson Hjort, Boverket berättade om indikatorer för byggnaders klimatpåverkan och specifikt byggprocessens inverkan vilket är ett centralt ämne för dagen. Och VDn Daniel Boberg för Båge Bygg, talade varmt om takpåbyggnader och möjligheterna med tredimensionell fastighetsbildning.

 

För mer information:

Susanne Rudenstam
Sveriges Träbyggnadskansli
070- 21 43 722

Emma Johansson
Kommunikatör Länsstyrelsen Västerbotten
072-223 15 04
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se