Peter Berggren – vinner Västerbotten Grand Pris 2013

Distriktsläkaren Peter Berggren är vinnare av Västerbotten Grand Pris 2013. Han arbetar med att utveckla glesbygdsmedicin vid Storumans sjukstuga.

Vinnare av 2013 års Västerbotten Grand Pris på temat Talang och kompetensförsörjning är distriktsläkaren Peter Berggren som jobbar med glesbygdsmedicin i Storuman. 

–  Jag blev väldigt överraskad och glad. Det är positivt att glesbygdsmedicin lyfts fram. Vi har jobbat med det i många år här i Västerbotten och vi siktar på att bli riktigt duktiga även internationellt, säger Peter Berggren.

Peter Berggren arbetar vid glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. De arbetar med sjukstugorna som grund, med väl utvecklad distansteknik och trygga rutiner har de utvecklat ett världsledande koncept för glest befolkade områden med många äldre. Vägen dit går via system, teknik, forskning, utveckling och utbildning.

– Specialiststöd och spetsteknik på distans skapar en trygg vård för många äldre i vårt läns glesbygd. Dessutom är det en kostnadseffektiv vård på rätt nivå, säger regionråd Erik Bergkvist (S).

– Det handlar om att bygga kunskap med forskning och utbilda personal efter glesbygdens behov vilket Peter Berggren är en god representant för, säger landshövding Magdalena Andersson .

Prisutdelningen ägde rum vid invigningen av Västerbottensveckorna på Grand Hôtel, måndag den 14 januari 2013. Peter Berggren tilldelades 30 000 kronor.

Juryns motivering:
Peter Berggren är distriktsläkare i Storuman och arbetar med att utveckla glesbygdsmedicin. Peter har vänt på begreppen kompetensförsörjning i glesbygd. Istället för att acceptera ett synsätt där man rekryterar de krafter som blir över jobbar Peter och hans kollegor med det motsatta perspektivet. De ökar kraven och menar att den som ska jobba som flygande doktor behöver kunna mer än andra allmänläkare. Med ett ST-block i glesbygdsmedicin höjs ribban för kompetenskraven. Peter och hans kollegor arbetarmedvetet för att skapa stolthet och attraktionskraft för sjukvårdens utmaningar till nytta för norra Sverige.

Se film om pristagare: https://vimeo.com/57122103

Vinnarfilm – Västerbotten Grand Pris 2013 from Region Västerbotten on Vimeo.

Distriktsläkaren Peter Berggren är vinnare av Västerbotten Grand Pris 2013. Han arbetar med att utveckla glesbygdsmedicin vid Storumans sjukstuga. Här tillsammans med landshövding Magdalena Andersson och Anders Ågren, (M), vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, Region Västerbotten. ( Anders Ågren ersätter regionrådet Erik Bergkvist som har fått förhinder.)

Foto: Mariann Holmberg 

Fakta Glesbygdsmedicin:  För att bedriva sjukvård i länets glesbygd har Västerbottens läns landsting utvecklat det som kallas sjukstugemodellen. En sjukstuga är ett minisjukhus, där man kan lägga in akut sjuka patienter. Här finns en bred kompetens med allmänläkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, barnmorskor och paramedicinsk personal. Sjukstugorna har i allmänhet röntgen- och laboratorieutrustning, ambulans samt telemedicinsk teknik som gör att man kan ta emot i stort sett alla patientkategorier. Under 2012 har det byggts två glesbygdsmedicinska centrum i Västerbotten – Storuman och Vilhelmina.

Fakta Västerbotten Grand Pris: Temat 2013 är Talang och kompetensförsörjning.  Priset, som delas ut för andra året i rad, är ett motiv för Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten att uppmärksamma en person, organisation, eller ett företag från länet som genom sitt sätt att agera har lockat eller tagit tillvara talang till Västerbotten. Det kan till exempel handla om ett företag som har vågat nyanställa personer med kompetenser och erfarenheter som skiljer sig från vad som anses norm, eller kanske mest lämpligt. Stipendiesumman är 30 000 kronor

Kontakt: 

Peter Berggren, distriktsläkare, Storumans sjukstuga,  070-347 34 20, peter.berggren@vll.se

Erik Bergkvist (S), regionstyrelsen ordförande, Region Västerbotten, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se, 070 618 68 55

Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län, Länstyrelsen i Västerbottens län, magdalena.andersson@lansstyrelsen.se, 070-645 90 90

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se, 070-231 93 22