Samtal i soffan – Om kulturdriven tillväxt

Västerbotten på Grand 2014 inleddes med ett samtal som kretsade kring kulturdriven tillväxt, med avstamp i den personliga kontakten med kulturen, och vidare till hur kultur ständigt inspirerar och provocerar, och därmed påverkar samhället till det bättre.

I den orangea soffan på scenen utspelade sig ett samtal mellan tre personer som i allra högsta grad är insyltade i den västerbottniska kulturen – inte minst inför Kulturhuvudstadsåret: Franscesca Quartey, dagens moderator, är nytillträdd VD och teaterchef på VästerbottensteaternErik Bergkvist är regionråd på Region Västerbottenoch var dessutom ordförande i Kulturnämnden när man ansökte om att Umeå skulle få bli kulturhuvudstad. Magdalena Andersson är landshövding i Västerbotten, och utöver detta även ett stort fan av bibliotek – i likhet med de övriga deltagarna på scenen, visade det sig.

Samtalet tog avstamp i deras egna förhållanden till kultur i allmänhet, och kom därefter att handla allt mer om kulturens funktioner i ett samhälle – både som stöttepelare för demokratin, men även som en motor som driver utvecklingen framåt, väcker tankar och till och med får människor att må bättre.