Showroom är fullsatt

Showroom den 14 januari är fullsatt.

Följande ställer ut i showroom:

Länsstyrelsen i Västerbotten
Sprind AB
PwC
Dohi AB
Yrkes SM
Esam
Innovationsslussen
Psykologiska instutionen Umeå Universitet
Kulturhuvudstadsåret 2014
Entrepenörscentrum norr
Berättarnas län