Smart och hållbart skogsbruk i fokus på Skogens dag

Hur ser framtidens skogsbruk ut? Det var en av frågeställningarna under Skogens dag på Grand Hôtel den 27 januari. Dagen arrangerades av Länsstyrelsen tillsammans med skogstekniska klustret, Umeå universitet och Sverige lantbruksuniversitet och öppnades av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht underströk vikten av ett hållbart skogsbruk och att skogen är en grund för tillväxt i hela landet.

– Vi vill utveckla vår skogspolitik för jobb och tillväxt i hela landet. Skogen en enorm resurs för att lyckas med jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige, sa Sven-Erik Bucht.

Även Landshövding Magdalena Andersson betonade vikten av hållbarhet i sitt välkomsttal, men lyfte istället behovet av social hållbarhet, en jämställd skogsbransch.

– Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn är en avgörande faktor för att skapa ett modernt och hållbart skogsbruk, sa Magdalena Andersson.

Som ett exempel på hur man kan jobba med jämställdhet i skogen presenterade Lotta Ström kommunikationsprojektet Friskare skogsvatten. I projektet har man aktivt jobbat med sin kommunikation för att nå skogsägare av båda könen och i alla åldrar. Det har gjort att man nått mer än dubbelt så många kvinnor än man räknat med.

Men framtidens skogsbruk är inte bara hållbart, det är smart också. I alla fall om man får tro Professor Pedro La Hera från SLU. Under en halvtimme fängslade han publiken med en presentation om framtidens smarta kranlösningar. La Hera visade bland annat på effekten av semi-autonom kontroll av en kran.

Under dagen deltog även Lena Gustafsson, rektor för Umeå Universitet och Anders Sundström, styrelseordförande KF och Swedbank.

Övriga presentationer under dagen inkluderade Vad ser skogsföretagen vänta runt hörnen (Jan Åhlund, Holmen och Tommy Nilsson, Sveaskog), Att definiera behov och utveckling (Maria Hedblom, Skogstekniska klustret) och Framtidens autonoma fordon – från studentidé till drönarprojekt. (Magnus Karlberg, SLU).

Frågor till några av deltagarna på Skogens dag

 1. Vad är det viktigaste argumentet för att satsa på jämställdhet i skogssektorn?
 2. Vad är det viktigaste argumentet för att satsa på ny teknik och innovationer i skogssektorn?

Martin Ärlestig, fabrikschef Komatsu forest

 1. För att öka dynamiken I sektorn och klara den teknikutveckling som behövs samt klara framtidens arbetskraftsbehov. Tror dessutom att det kommer att öka effektiviteten för alla inblandade.
 2. För att generera fler arbetstillfällen och ett produktivt, miljöanpassat samhälle.

Helena Österlind, jämställdhetskonsult Klabböle konsult och Jenny Claesson, jämställdhetskonsult Add Gender

 1. För att framtiden är jämställd.
 2. Människa och maskin måste synka, då är komfort en viktig del.

Maria Hedblom, VD Skogstekniska klustret

 1. Det är nödvändigt för en bra vidareutveckling.
 2. Ska man fortsätta vara världsbäst måste man satsa på nya innovationer. För att få en hållbar teknikutveckling måste vi fokusera på människan.

Roger Vallin, projektledare Friskare Skogsvatten

 1. En framgångsrikare bransch.
 2. Långsiktigt hållbar utveckling.

Jan Åhlund, skogsbrukschef Holmen

 1. Skapa en kreativ arbetsmiljö.
 2. Ökad lönsamhet.